½8 = 0 ½8 = 0 ½8 = 0 ½8 = 0 ½8 = 0 ½8 = 0 ½8 = 0 ½8 = 0
½8 = 0 Logo
½8 = 0 Hướng Dẫn Sử Dụng Git

  Mục Lục

Hướng Dẫn Sử Dụng Git

 1. Git lệnh cơ bản
  • git clone {từ đường dẫn .git}
  • git pull
  • git add {}
  • git commit -m {}
  • git push
  • git config credential.helper store
  • git remote -v
  • git rm -r folder && git commit -m "remove her" && git push
 2. Git là gì?
  • Git không phải thức ăn, git không phải thịt, git không phải ngôn ngữ lập trình, git là ứng dụng để quản lý files trong ứng dụng rất tốt.
 3. Git có lợi gì?
  • Có thể bạn làm 1 mình hoặc làm theo team, nếu không có git phải phải nhớ mỗi files có chức năng gì? Nếu vô tình xóa code cũ thì phải làm mới, git ra đời để giải quyết viết code theo thời gian có thể phục hồi lại code cũ, thay đổi nhiều dòng code nhưng không ảnh hưởng code cũ. Từ khóa là: git, bicbucket. Bạn nên thử ngay hôm nay nhé.
 4. Git sài như thế nào?
  • Việc làm đầu tiên là: git clone from url. Cái này để xác minh là bạn có quyền truy cập folder git này. Nếu không phải thì đi chỗ khác.
  • Trước khi bạn update hoặc viết 1 code gì mới. Hãy nhớ: git pull, trong folder git nhé, rồi nhập mật khẩu. Sau đó git tự lấy các file thay đổi từ phiên bản mới nhất so với phiên bản cũ của bạn về. Quá tuyệt vời phải không? Chỉ cần git pull là xong.
  • Tiếp tục, mỗi lần nhập mật khẩu phải git pull sẽ không là vấn đề nếu bạn chỉ làm 1 ứng dụng, nếu nhiều ứng dụng thì nhập bắt rồ người. Giải pháp là: git config credential.helper store, git sẽ lưu lại mật khẩu và bạn không phải nhập lại từ lần sau. Nếu bạn là người siêng năng thì bỏ qua khúc này đi nhé. Tiếp tục là:
  • Sau đó sửa chữa hoặc viết mới gì đó, cơ bản vẫn là files thì sẽ có file thay đổi không không có thay đổi. Làm sao để biết nhỉ: teng teng. Bạn có thể thử: git status, kiểm tra thay đổi trong src git.
  • Cuối cùng là: đưa thay đổi của bạn lên phiên bản git mới nhất. Có nhiều câu lệnh mà nếu gộp chung sẽ thành như zầy: git add --all && git commit -m "pls update" && git push. Sẽ có nhiều cách viết khác nhau theo branch. Cái đó sẽ nằm ở bài viết sau.

Có Thể Bạn Quan Tâm

"Không làm gì mà không gì là không làm."

Liên hệ: Zalo | Email