½8 = 0 ½8 = 0 ½8 = 0 ½8 = 0 ½8 = 0 ½8 = 0 ½8 = 0 ½8 = 0
½8 = 0 Logo
½8 = 0 Hướng Dẫn Cài Đặt Mongodb

    Mục Lục

Hướng Dẫn Cài Đặt Mongodb

  1. Cập nhật phiên bản Ubuntu mới
    • apt get && apt upgrade   
  2. Tải về phiên bản nginx có
    • apt install -y mongodb-org
  3. Phần cập nhật về security, tui sẽ cập nhật sau.

Có Thể Bạn Quan Tâm

"Không làm gì mà không gì là không làm."

Liên hệ: Zalo | Email