½8 = 0 ½8 = 0 ½8 = 0 ½8 = 0 ½8 = 0 ½8 = 0 ½8 = 0 ½8 = 0
½8 = 0 Logo
½8 = 0 Cài Đặt Nginx Trên Ubuntu Server

  Mục Lục

Cài Đặt Nginx Trên Ubuntu Server

 1. Cập nhật phiên bản Ubuntu mới nhất
  • apt get && apt upgrade
 2. Tải về phiên bản nginx có sẵn
  • apt install nginx
 3. Kiểm tra trạng thái của nginx
  • service nginx status
 4. Tắt Nginx
  • service nginx stop
 5. Khởi động Nginx
  • service nginx start
 6. Tải lại nginx
  • service nginx reload (service nginx restart)
 7. Log của Nginx
  • cat /var/log/nginx/error.log
  • cat /var/log/nginx/access.log
 8. Cuối cùng, chúc bạn thành công. Nếu có gì hay hơn tui sẽ cập nhật tiếp.

"Không làm gì mà không gì là không làm."

Liên hệ: Zalo | Email